Quy trình thực hiện 1 dự án social của Wehelp Agency

anh1Sec2DVMXH
Hiểu sản phẩm
Phân tích sản phẩm theo concept 4H - HSSBC để hiểu rõ:

- Sản phẩm bán cho ai(Insight chi tiết)
- Điểm khác biệt của sản phẩm so với đối thủ
- Các Promotion đã từng triển khai,....

anh2Sec2DVMXH
Tổng hợp toàn bộ nguồn lực và tư liệu truyền thông mà khách hàng đã có:

- Hình ảnh, video
- Các Promotion đã từng triển khai là gì?

anh3Sec2DVMXH
Tổng hợp toàn bộ concept nội dung social về lĩnh vực khách hàng
anh4Sec2DVMXH
Sắp xếp hàm lượng nội dung theo concept S3P:

- Hàm lượng nội dung social
- Hàm lượng nội dung Product
- Hàm lượng nội dung Promotion
- Hàm lượng nội dung PR - Feedback

anh5Sec2DVMXH
Xây dựng timeline viết bài theo tuần - tháng
anh6Sec2DVMXH
Đo lường hiệu quả social theo Concept Jevic

- Join
- Engagement
- Viral

- Contact
- Healthy Page
- Healthy Post

CASE STUDY

Add:

102 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội

Website:

wehelp.vn/agency