Xây dựng và chăm sóc sàn TMDT bán lẻ

anh1Sec2SanTMDT

Xây dựng sàn Shopee

- Thiết lập thông tin shop
- Thiết kế layer thương hiệu shop
- Gắn thương hiệu lên toàn bộ sản phẩm
- Tối ưu từ khóa theo ngành hàng
- Tối ưu tiêu đề sản phẩm
- Chuẩn hóa, tối ưu miêu tả sản phẩm
- Gắn bộ 18 từ khóa theo từng sản phẩm để hỗ trợ SEO Shopee
- Tối ưu danh mục sản phẩm
- Đẩy sản phẩm liên tục trong 1 tháng
- Tăng follow lên 3K/gian hàng

Chi phí: 5.000.000/shop

Xây dựng sàn Lazada

- Thiết lập thông tin shop
- Thiết kế layer thương hiệu shop
- Gắn thương hiệu lên toàn bộ sản phẩm
- Tối ưu từ khóa theo ngành hàng
- Tối ưu tiêu đề sản phẩm
- Chuẩn hóa, tối ưu miêu tả sản phẩm
- Gắn bộ 18 từ khóa theo từng sản phẩm để hỗ trợ SEO Lazada
- Tối ưu danh mục sản phẩm
- Đẩy sản phẩm liên tục trong 1 tháng
- Tăng follow lên 3K/gian hàng - Thiết kế gian hàng Lazada

Chi phí: 7.000.000/shop
anh2Sec2SanTMDT
anh3Sec2SanTMDT

Xây dựng sàn sendo, TIKI

- Thiết lập thông tin shop
- Tối ưu tiêu đề sản phẩm
- Chuẩn hóa, tối ưu miêu tả sản phẩm
- Gắn bộ 18 từ khóa theo từng sản phẩm để hỗ trợ SEO sendo, TIKI
- Đẩy sản phẩm liên tục trong 1 tháng

Chi phí: 3.000.000/shop

CASE STUDY

Add:

102 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội

Website:

wehelp.vn/agency