Google adword

Wehelp - đơn vị tiên phong trong chạy Google ads chuyển đổi, hình thức chạy cao cấp nhất của google

anh1Sec2GoogleAdWH

Lên kế hoạch bộ từ khóa: Cách hiệu quả nhất để xác định những từ khóa nào là phù hợp nhất để target là quan sát từ khóa đối thủ sử dụng và xem xét trong số đó, từ khóa nào đem lại traffic nhiều nhất. Để làm điều này, chúng tôi sử dụng keywordtool.io và ahref để thiết lập bộ từ khóa

Chia nhóm từ khóa theo từng hành vi khách hàng, từ đó viết title và description theo từng hành vi đó

Sử dụng google tag manager để gắn chuyển đổi.

Thiết lập mục tiêu trên google analytics để theo dõi đo lường hiệu quả của landing page

Gắn tracking hành vi khách hàng từng session trên landing page: khách hàng click vào đâu, quan tâm đến nội dung nào ---> Từ đó tối ưu landing page

Tối ưu từ khóa hàng ngày: Loại bỏ từ khóa không ra đơn, ngăn chặn click tặc, tối ưu độ tuổi và location

Báo cáo kết quả theo ngày

Thiết lập quảng cáo Remarketing khách hàng đã từng vào Website

anh2Sec2GoogleAdWH

Tại sao nên chọn dịch vụ Google ads chuyển đổi của Wehelp Agency

Với hơn 6 năm kinh nghiệm chạy Ads google

Đơn vị tiên phong chạy quảng cáo với hình thức cao cấp nhất của google CPA

MỘT SỐ KẾT QUẢ TIÊU BIỂU

anh1Sec4GoogleAdWH
anh2Sec4GoogleAdWH
anh3Sec4GoogleAdWH
anh4Sec4GoogleAdWH
anh5Sec4GoogleAdWH
anh6Sec4GoogleAdWH

CASE STUDY

Add:

102 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội

Website:

wehelp.vn/agency