FACEBOOK ADS

Các bước triển khai dự án Facebook

anh1Sec2FaceAdWH
Xác lập mục tiêu của khách hàng:

- Số lượng contact/ngày
- Giá contact/ngày
- Chất lượng contact
- Chi phí Marketing/doanh thu

anh2Sec2FaceAdWH
Xác lập hướng triển khai:

- Phân tích sản phẩm theo concept 4H - HSSBC
- Phân tích đổi thủ
- Xác lập nguồn lực sẽ triển khai theo 5M: Man
- Method - Machine - Material - Money

anh3Sec2FaceAdWH
Lên kế hoạch chương trình chạy Ads chi tiết:

- Số lượng contact/ngày
- Giá contact/ngày
- Chất lượng contact
- Chi phí Marketing/doanh thu

anh4Sec2FaceAdWH
Lựa chọn hình thức chạy Ads phù hợp:

- Boot post
- Message
- Lead Form
- Carouse

anh5Sec2FaceAdWH
Báo cáo và tối ưu chạy Ads theo ngày - tháng
Đo lường về chất lượng contact --> quay lại cải tiến chương trình và content

MỘT SỐ KẾT QUẢ TIÊU BIỂU

anh1Sec4GoogleAdWH
anh2Sec3FaceAdWH
anh3Sec3FaceAdWH
anh4Sec3FaceAdWH
anh5Sec3FaceAdWH
anh6Sec3FaceAdWH

CASE STUDY

Add:

102 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội

Website:

wehelp.vn/agency